Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

مخاطبان اصلی این کتاب زنانی هستند که در پی استحکام زندگی زناشویی خود می باشند. این کتاب نمای درونی همه مردان، چه آنها که خیانت می کنند و چه آنها که وفادارند را به شما نشان می دهد تا بدانید اغلب مردان از بیان احساسات و خواسته های خود عاجزند و یاد بگیرید که چطور زنگی زناشویی خود را بر پایه تعهد و وفاداری استوار کنید. .

این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا زا پیچیدگیهای ذهن مردان آگاه شوید و پاسخ سوالات خودتان را در مورد علل خیانت مردان بیابید. آیا دلیل خیانت مردان نارضایتی از روابط حنسی با همسران شان است؟ علائم شناسایی مردان خیانت کار چیست؟ آیا مردان از ارتکاب به خیانت احساس گناه و غداب وجدان دارند؟ آنها چه چیزی را در زندگی خود از دست رفته می دانند که اقدام به چنین کاری می کنند؟ آیا زن جدید وارد زندگی آنها شده است؟ زن جدید چه ویژگیهایی داشته که همسرانشان آن را نداشته اند؟ هدف این کتاب، کمک به زوجین برای یادگیری و تغییر شیوه های زندگی است به نحوی که نتایج سودمند و قابل توجهی نصیت هر دو آنها شود

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی