Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

گروه سنی بزرگسال

جلال ستاری

جامعه شناسی تئاتر

«جامعه شناسي تئاتر» از مهم ترين آثاري است که در حوزه تئاتر خلق شده و یک اثر بی‌نظیر است و تا کنون همانند آن را نداشته‌ایم. نویسنده در این کتاب می‌خواهد بگوید که آرمان تئاتر چیست.

"ژان دو وینیو" متخصص جامعه‌شناسی درام است. او در این کتاب مطرح می‌کند که تئاتر برای این پدید آمده است تا به مردم نوید آزادی بدهد، نه اینکه برگردان اوضاع زمانه باشد. او این موضوع را از یونان باستان تا امروز بررسی کرده است.

  • ۳۹۵۰۰۰ ریا لقیمت:

محسن بایرام نژاد

عكاسی و سینما

هدف از تالیف این کتاب ، آشنا کردن مخاطبان غیرمتخصص با فنون عکاسی و جهت دادن به تفکر هنرجویان این رشته است و همان‌طور که از عنوان مشخص است مطالب کتاب به این دو رسانه مهم و ارتباط‌ها میان آن‌ها می‌پردازد

این اثر تلاشی اندک در باب موضوعی وسیع است. از این رو دایرة‌المعارف جامعی نیست و هدف از نوشتن آن فراهم آوردن بستری برای تفکر درباره رابطه متقابل و عمیقِ میان عکاسی و سینما و همچنین تفاوت‌های بنیادین میان آن‌هاست. بی‌شک در مطالب کتاب، تاریخ نیز وجود دارد، اما هدف اصلی کتاب نه تاریخ نگاری؛ بلکه رویکردی بنیادی به این موضوع بوده است.

  • ۸۹۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

روی ماه خداوند را ببوس

"روی ماه خداوند را ببوس" داستان یونس، دانشجوی دکترای پژوهشگری اجتماعی است که در گیرودار کامل کردن پایان نامه اش درباره ی تحلیل جامعه شناسانه علل خودکشی دکتر پارسا، بازگشت دوستش مهرداد از آمریکا و روابط متلاطم با نامزدش سایه که او هم در حال تحقیق برای اتمام پابان نامه کارشناسی ارشدش در باره مکالمات خداوند و موسی است، به وجود خدا شک می کند. در این میان علیرضا، دوست مشترک یونس و مهرداد است و یونس سوالهای سختی که به ذهنش می رسد و جوابی برای آنها نمی یابد را از او می پرسد. هر چند اغلب اوقات قانع نمی شود ولی در پاسخ سوالاتش چیزی می شنود که بی اندازه لذت می برد.

"... خیلی سعی کرد تا همه چیز رو بفهمه، اما نتونست. سعی کرد به کمک فیزیک و ریاضیات و حتی فلسفه همه چیز رو اندازه بگیره اما ناگهان دریافت که در هستی چیزهایی هست که با ابزارهای او نمی شه اون ها رو اندازه گرفت یا فهمید. پس گیج شد و فرو رفت..."

  • ۴۹۰۰۰ ریا لقیمت:

----

کایزن به زبان ساده

  • ۶۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

مدیریت گردشگری و هتلداری

مؤلف محترم در تأليف اين كتاب كوشيده است تا علاوه بر گردآوري مطالب مديريتي مرتبط با صنعت گردشگری و هتل داری از قبیل مدیریت بازاریابی، خدمات، بودجه، تبلیغات، کنترل کیفیت، ارتباطات، سرمایه گذاری و منابع انسانی كه مفيد برای مدیران بخش های مختلف صنعت گردشگری و هتل داری است ، از موضوعات آکادمیک و کاربردی مورد نياز برای دانشجویان و اساتید محترم غفلت ننمايد.

  • ۵۵۰۰۰ ریا لقیمت:

----

آراستگی مذهبی

زيبایی در رنگ و لعاب نیست، بلکه زیبایی واقعی در آراسته شدن به سادگي و پاکی طینت است. بسیاری هستند که ظاهر خویش را با آرایش و رنگ آمیزی آراسته¬اند اما باطنی پلید و ناپاکی دارند. بسیاری هستند که براي زيباتر شدن ظاهر خویش به هر مشقتی تن می¬دهند اما غافل از آن هستند که آراسته شدن به پاکی و شرافت، تجلی زيباتری دارد.

  • ۵۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

هنر قنادی

  • ۱۶۰۰۰۰ ریا لقیمت:

ابراهیم اسکافی

آمار

  • ۶۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

محمد مالجو

دگرگونی بزرگ

دگرگونی بزرگ آنگونه که کارل پولانی در این کتاب توضیح می‌دهد، آن دگرگونی مفردی است که پیش از آنکه در عمل باعث دگرگونی‌های بزرگی شود که بخش اعظم کتاب به شرح و توضیح آن اختصاص دارد، در اندیشه به وجود آمد. آن دگرگونی مفرد، چیزی نیست مگر جدا کردن یا همان منفک کردن مقوله اقتصاد از سایر مقولات اجتماعی. بخش مهمی از کتاب دگرگونی بزرگ شرح و بسط مصائبی است که این طرز تفکر به جامعه و بیش از هر جای دیگری در زادگاهش انگلستان وارد آورد، و همچنین توضیح تلاش‌های عبثی که برای مهار تبعات منفیِ آن صورت گرفت. به این اعتبار، کتاب دگرگونی بزرگ شرح چگونگیِ تخلیه شدن توان تمامی نهادهای دموکراتیک در حوزه سیاست و صنعت به دلیل پذیرفتن و اجرایی کردن تفکری است که بر لزوم تفکیک اقتصاد از جامعه و وادار کردن سایر حوزه‌های فعالیت اجتماعی بشر به گردن گذاشتن به الزامات آن بود.

  • ۲۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


[صفحه قبل] ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱-۲۰ [صفحه بعد]

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی