Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

مجمـوعـه کتاب هـای نفیس

شما می توانید کتاب های نفیس مورد علاقه خود را به کاتب الکترونیک سفارش دهید. لازم به توضیح است کتاب های نفیس شامل تخفیف نمی شود و قیمت آن ها از پیش تعریف شده نمی باشد.

فهرست کتاب هــا

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۳۵۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

غلامرضا اعوانی

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

  • ۶۱۰۰۰ ریا لقیمت:

حسن لاهوتی

« در قرن اخير، توفيق، دانشمند محقق و پرتلاشي را رفيق گشت که در امر شرح دقيق مثنوي راه صحيح و موفقيت آميز توأم با اصول تحقيق را پيش گرفت... استاد نامدار محقق، نيکلسون، از ناحيه‌?‌ شرح خود بر مثنوي در بين طالبان معرفت از شهرتي عظيم برخوردار شد و مي توان او را بزرگ ترين مثنوي شناس در مغرب زمين دانست ... پس از بيست سال کار مداوم، اثري در حد بي نظير به وجود آورده است که ترجمه‌?‌ فارسي آن، اکنون پس از نيم قرن، به همت مترجم سخت کوش و فاضل آن در دسترس اهل ادب فارسي و عرفان اسلامي قرار گرفته است. » استاد سيد جلال الدين آشتياني « شرح استاد فقيد رينولد ا. نيکلسون بر مثنوي بي گمان دقيق ترين شروح مثنوي است که بر اصول صحيح اعتقادي و با ذکر مآخذ و اسناد تدوين شده و براي کشف اسرار و حل رموز مثنوي مرجعي قابل اعتماد است.»

  • ۲۵۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

این مجموعه شرح حاصل تحقیق و تتبع فراوان و گسترده در بسیاری شروح معتبر و برجسته مثنوی و آثار ارزشمند تصوف و کلام و فلسفه و فقه و تفسیر و ادب پارسی و عربی است.از مزایای دیگر آن می توان از به دست دادن ماخذ داستان های مثنوی و تعریف فراخور شرح از اصول مهم و عمده تصوف و فلسفه و کلام و فقه و شرح لغات و تعبیرات و مصطلحات و حرکت گذاری بر روی کلمات دشوار و نیز شرح اعلام آن یاد کرد.اشتمال این کتاب بر بسیاری فواید علوم عقلی و نقلی و ادبی راهنمای بس سودمندی است در کار مطالعات و پژوهش های بعدی خواننده علاقمند به تصوف و عرفان اسلامی و ادب فارسی.در این مجموعه مرحوم استاد فروزانفر دفتر اول را تا جزو سوم شرح کرده اند.و ادامه شرح را،تا پایان دفتر ششم ،استاد دکتر شهیدی به عهده گرفته اند.

  • ۷۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

صدری افشار

دانشمندان جهان اعتراف دارند که جورج سارتون برجسته ترين مورخ علم است و کتاب "تاريخ علم" که ثمره دانشمندي و درايت شگرف اوست يکي از ممتازترين آثار علم و معرفت است که تا کنون منتشر شده. تمام دوران زندگاني پس از بلوغ وي ببحث و تتبع در تاريخ علم با اشکال مختلف آن معروف شد، و از لحاظ جامعيت هيچ دانشمند ديگري بپاي او نمي رسد. جورج سارتون مصنف کتابي چند جلد "مقدمه" يا "مدخل بر تاريخ علم" و کتابهاي ديگر وعده بسيار فراواني مقالات و بحثها و ناشر نشريات متناوب ايسيس(43 جلد 1910-1952) و اوسيريس(10 جلد 1936-1950) بود و اين 53 جلد اخير، خود بزرگترين مجموعه يادداشتها و بحثهاي انتقادي که تا زمان حاضر در خصوص تاريخ علم انتشار يافته. در بلژيک متولد شد و دانشگاه کنت را بپايان رسانيد از 1916 تا 1650 استاد تاريخ علم در دانشگاه هاروارد بود و نيز از 1918 تا 1949 در تحقيقات مربوطه بتاريخ علم مؤسسه کارنگي شرکت داشت. تا آخر عمر خود(اوايل سال 1336 ه.ش) رئيس اتحاديه بين المللي تاريخ علم و رئيس افتخاري انجمن تاريخ علم آمريکا و نيز عضو افتخاري انجمنهاي تاريخ علم بلژيک و هلند و آلمان و ايتاليا و سوئد و اسرائيل بود. از دانشگاه هاي بروان و هاروارد و گوته و شيکاگو و کالج کنيون درجه دکتري افتخاري داشت.

  • ۸۵۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

درس و شرح مثنوي، ناچار نگاه شارح را از معنا به لفظ معطوف مي کند و او را به دنبال درست ترين متن مکتوب و مطبوع مي فرستد. به ويژه که در کلام مولانا، گاه دقائقي هست که کار فروبسته شان جز با توسل به ضبط صحيح بيت گشوده نمي شود، و حيراني و پريشاني شارحان جز با يافتن لفظ درست زدوده نمي گردد. در اين نسخه تلاش صاحب اثر بر اين بوده است که بر اساس نسخه‌?‌ بسيار معتبر قونيه، و با مقابله‌?‌ هر دو چاپ ايراني و ترکي که از روي آن به طبع رسيده اند، مثنوي مولوي را به صحيح ترين شکل ممکن ارايه دهد و به علاوه در سرتاسر کتاب، به اختلاف هاي مهم اين متن با نسخه‌?‌ نيکلسون اشاره شده است.

  • ۱۴۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

  • ۴۰۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


[صفحه قبل] ۱ ۲

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی